Velkommen!


Motionsforeningen HappyHourFitness blev stiftet i 1995 med det formål, at give lokalområdet et fælles motionscenter.
Siden har Happy Hour været midtpunktet for mange hundrede motionsglade medlemmer. Foreningen rummer i dag på den anden side af 400 medlemmer, i alderen 14-92 år, og vi har altid plads til mange flere.
For mere information om medlemsskab, foreningens aktiviteter, kig ind eller ring. Og selvfølgelig finder du svar på mangt og meget her på websitet.

Generalforsamling.
Søndag d. 15. marts
kl. 14.00

Nyheder


Generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Happy Hour Fitness , Hjallese.

Søndag d. 15. marts 2015 kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler Vinkelvej 8.DAGSORDEN:

Punkt 1.    Valg af dirigent.
Punkt 2.    Valg at 2 stemmetællere.
Punkt 3.    Bestyrelsens beretning v./ formanden.
Punkt 4.    Forelæggelse af revideret regnskab samt budget.
Punkt 5.    Indkomne forslag.
Punkt 6.    Valg:

a.  Kasserer (Jette modtager genvalg)  (2 år)
b.  2  Bestyrelsesmedlemmer  (2 år)

c.  1 Bestyrelsessuppleant    (2 år)
d.  1 Bestyrelsessuppleant  (1 år)

2  revisorer  (1 år)
1  revisorsuppleant   (1 år)

Punkt 7.    Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis jf. vedtægternes § 12.
På bestyrelsens vegne
Frits Pedersen,  formand.

Gavecheck fra Super Brugsen

Super Brugsen

En Stor tak til Super Brugsen i Hjallese for at støtte vores hyggelige træningscenter.

Blive medlem

Priser
Betaling over DIBS

239,-

kr. pr. måned
652,- kr. ved 3 måneders betaling
1224,- kr. ved 6 måneders betaling
2220,- kr. ved 12 måneders betaling


ved Pbs. indbetaling 20,- kr pr. giro.

Træn når du vil!
Vi har døgnåbent


Træn GRATIS


vi søger frivillige, som kan stå i receptionen 1 gang om ugen i 2,5 time. Du vil få træningen GRATIS.
Henvendelse skal ske til:
Jette Storm Tlf: 40 38 10 87


Vi søger frivillige til rengøringen i vores center 1 gang om ugen i 2,5 time, og så vil man få træningen gratis.
Henvendelse skal ske til:
Kia Jensen tlf: 25 76 57 76


Pengeregn fra Fionia-fonden

grillfest

Så er det ganske vist. Vi har fået nyt inventar til medlemmerne. Fionia-fonden støttede os med kr. 50.000. Se andre af Fionia-fondens støttede projekter

Kort om foreningen

Foreningens formål er at danne rammerne for den almene motionist. Vi ønsker at udbrede interessen omkring det, at dyrke motion.
Atmosfæren i Happy Hour er personlig, uforpligtende, hyggeligt og sjov. Vi hjælper og motiverer hinanden i træningen – hvis man har lyst. Vi ønsker at forblive en lokal og solid motionsforening, der tilpasser sig medlemmernes behov og samtidig følger udviklingen. Vi har mange ældre medlemmer i Happy Hour og der er fuld gang i centeret med både styrketræning og hold.

Foreningsbilleder